Quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar
18 de gener de 2023

Quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar?

Conèixer quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar és una de les qüestions que més sol preocupar els pacients. No hi ha un nombre d'unitats fol·liculars comú, sinó que dependrà de l'exploració i el diagnòstic mèdic de cada pacient. És important conèixer la quantitat que s'estimi, ja que en gran mesura dependrà el resultat de l'implant capil·lar.

Per determinar quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar cal tenir en compte una sèrie d'aspectes del pacient. A Hospital Capilar t'expliquem quina sol ser la quantitat d'unitats fol·liculars necessària per realitzar amb èxit un implant capil·lar, així com els factors que condicionen implantar més o menys unitats.

Què són les unitats fol·liculars?

Per entendre quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar és clau conèixer primer què són. Normalment unitats fol·liculars i fol·licles pilosos generen força confusió i se solen usar indistintament, però no són el mateix.

Una unitat fol·licular s'entén com un conjunt de fol·licles, els quals s'entenen com la part del cuir cabellut on creix el cabell, és a dir, es podria identificar com els cabells com a tals. Una mateixa unitat fol·licular pot contenir fins a 6 pèls, per la qual cosa en termes d'empelt capil·lar no és correcte parlar de nombre de pèls a implantar, sinó d'unitats fol·liculars.  

Procediment d'un empelt capil·lar FUE

D'altra banda, entendre el procés d'un implant capil·lar FUE és també fonamental per entendre quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar.

L'implant capil·lar amb tècnica FUE comença amb l'extracció de les unitats fol·liculars estimades per l'equip mèdic de la zona donant, la qual no està afectada per l'alopècia. Aquestes, posteriorment, s'implanten a la zona amb calvície i donen per finalitzada la intervenció d'un trasplantament capil·lar.

Com es pot comprovar, saber amb precisió quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar és realment important ja que en depèn la qualitat del resultat final. Si no s'extreu la quantitat suficient de cabell, no es cobrirà tota l'àrea afectada per l'alopècia. No obstant això, si s'extreu més cabells del que és degut a zona donant, aquesta quedarà molt perjudicada ja que el cabell que s'extreu no torna a créixer.

Quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar?

Com hem comentat anteriorment, per determinar amb precisió quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar cal un minuciós anàlisi capil·lar previ a l'implant. En aquest diagnòstic, l'equip mèdic valora determinats aspectes del pacient per determinar si és apte per a un implant capil·lar i, en aquest cas, quantes unitats fol·liculars cal implantar.

Qualitat de la zona donant

Un dels aspectes clau per determinar amb precisió quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar és, precisament, la qualitat de la zona d'on s'extrauran. Comptar amb una zona donant amb pèl de qualitat i suficient per cobrir l'àrea amb calvície és fonamental i, en base a això, l'equip mèdic necessita el número exacte.

A més, tal com hem esmentat anteriorment, els cabells que s'extreuen no tornen a créixer. En aquest sentit, es calculen les unitats fol·liculars tenint en compte que la zona donant no surti perjudicada i que l'implant capil·lar passi desapercebut.  

Grau d'alopècia del pacient

Un altre dels factors que condicionen conèixer quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar és, precisament, el grau d'alopècia del pacient. La alopècia androgènica, la més comuna de totes, es mesura en pacients homes amb la escala Hamilton-Norwood, mentre que en les dones s'empra la escala Ludwig.

En els casos en què l'alopècia està massa avançada i la zona donant no és de bona qualitat, es redueix el nombre d'unitats fol·liculars a implantar i, fins i tot, l'equip mèdic pot considerar que el pacient és no apte per a l'implant capil·lar.

Expectatives del pacient

Les expectatives en els resultats del pacient es tenen en compte per determinar quantes unitats fol·liculars són necessàries per a un empelt capil·lar. En funció de les preferències del pacient així com de les possibilitats que ofereix la zona donant segons el grau d'alopècia, l'equip mèdic determina el nombre d'unitats fol·liculars en cada cas.

ersonal de quiròfan de Hospital Capilar expert en trasplantament capil·lar a Madrid

El teu diagnòstic mèdic sense cost a Hospital Capilar

Pensant en fer un implant capil·lar? A Hospital Capilar el diagnòstic capil·lar amb el nostre equip mèdic és gratuït. Demana la teva anàlisi capil·lar a la nostra clínica capil·lar a Múrcia, Pontevedra o Madrid i posa't en mans expertes. 

Language

¡Sol·licitar el meu Diagnòstic Gratuït!

Demana informació i tria el HAIR REVOLUTION BOX

A l'enviar el formulari, acceptes la política de privacitat.