Cicatrius en un empelt capil·lar
7 de desembre de 2022

¿L'empelt capil·lar deixa cicatrius?

L'implant capil·lar ha passat a ser una de les solucions més demandades per recuperar els cabells perduts a causa d'una alopècia. És l'únic mètode pel qual és possible tornar a tenir cabells en els casos en què va deixar de créixer de manera natural. En considerar-se una intervenció quirúrgica una de les preguntes més realitzades a la consulta és precisament si l'empelt capil·lar deixa cicatrius. Deixa marques un trasplantament capil·lar?

El blog de Hospital Capilar, clínica capil·lar especialitzada en empelt capil·lar a Madrid, també amb seus a Múrcia i Pontevedra, t'expliquem tot el que has de saber sobre si l'empelt capil·lar deixa cicatrius.

En què consisteix un implant capil·lar?

L'implant capil·lar es defineix com una intervenció ambulatòria poc invasiva consistent en l'extracció d'unitats fol·liculars de la zona donant per, posteriorment, empeltar-les a l'àrea receptora. No tots els pacients són aptes per sotmetre's a aquest tipus d'intervenció, per això és fonamental un diagnòstic mèdic previ on es determina la viabilitat de l'empelt capil·lar, així com les expectatives reals als resultats.

Per conèixer si l'empelt capil·lar deixa cicatrius és fonamental conèixer els diferents mètodes que hi ha per procedir amb el trasplantament capil·lar. El trasplantament capil·lar es pot dur a terme mitjançant dos tècniques diferents. Així, hi ha les tècniques FUE i FUSS, les quals si diferencien principalment en el mètode d'extracció de les unitats fol·liculars necessàries per fer l'implant capil·lar.

Empelt capil·lar amb tècnica FUE

El empelt capil·lar amb tècnica FUE, Folicular Unit Extraction, és el mètode més usat actualment principalment per la naturalitat en els resultats. Les unitats fol·liculars s'extreuen individualment de la zona donant amb un punch amb micromotor i es col·loquen en plaques de Petri per a una millor conservació. Després de les incisions realitzades pel cirurgià capil·lar, aquests fol·licles s'implanten a l'àrea afectada per la alopècia.

Empelt capil·lar amb tècnica FUSS

Encara que no és el mètode més estès actualment, anteriorment la tècnica més emprada per realitzar l'implant capil·lar era amb la tècnica FUSS, Folicular Unit Strip Surgery. A diferència de la tècnica FUE, a la FUSS les unitats fol·liculars s'extreuen a partir de la retirada una tira de pell del pacient amb bisturí i posteriors punts de sutura o grapes. Un cop extretes, s'empelten a l'àrea receptora. Aquest és un mètode molt més invasiu que la tècnica FUE.

¿L'empelt capil·lar deixa cicatrius?

Un dels dubtes més freqüents pel que fa als resultats de l'implant capil·lar és si precisament l'empelt capil·lar deixa cicatrius visibles. Depenent del mètode que es faci servir per dur a terme la intervenció l'empelt capil·lar deixa cicatrius o no.

La tècnica FUSS requereix punts de sutura o grapes per dur a terme una correcta cicatrització. Encara que a l'àrea receptora on s'implanten les unitats fol·liculars no se solen apreciar cicatrius, a la zona donant on s'extreu la tira de pell sí. No obstant això, la tècnica FUE en ser menys invasiva no deixa marques visibles, de manera que els resultats són molt més naturals, motiu principal pel qual és la més estesa actualment.

En definitiva, l'empelt capil·lar deixa cicatrius quan es realitza amb la tècnica FUSS, mentre que un implant capil·lar FUE no deixa marques.

La importància d'un bon postoperatori d'implant capil·lar

Una de les claus per aconseguir un resultat òptim del trasplantament capil·lar és seguir un correcte postoperatori. Encara que la tècnica FUE no deixi cicatrius visibles, si no se segueixen les cures posteriors a la intervenció adequades el resultat estètic podria no ser l'esperat.

No manipular els empelts

És crucial no tocar ni manipular agressivament els empelts i procedir amb els rentats segons les indicacions facilitades a la clínica. En cas contrari, la supervivència dels empelts es podria veure seriosament compromesa.

Durant els primers dies després de l'implant capil·lar apareixeran les crostes. Novament, aquestes no cal arrencar-les en cap cas i cauran soles amb les cures realitzades a clínica i posteriors rentats.

Evitar lexposició solar

Per aconseguir un resultat de l'empelt capil·lar a l'alçada de les expectatives, és fonamental evitar l'exposició solar directa durant els primers mesos. En cas contrari, poden aparèixer taques fosques fruit de la incidència del sol a les “ferides” de la zona receptora.

No fer servir gorra

Amb l'objectiu de no fregar els empelts ni pressionar el cap mentre duri la inflamació, és important no fer servir gorra les primeres setmanes després de l'empelt capil·lar. En cas contrari, podria comprometre el resultat final del trasplantament capil·lar.

No fer esport

De la mateixa manera que és imprescindible evitar el sol després d'un empelt capil·lar, no és possible fer esport que impliqui una sudoració excessiva durant almenys el primer mes després de la cirurgia. En cas de tractar-se d'exercici lleuger, es pot reprendre una vegada transcorreguts els primers quinze dies.

Doctor Alberto Sánchez en una cirurgia d'empelt capil·lar a Hospital Capilar

Resol els teus dubtes sobre empelt capil·lar a Hospital Capilar

Si encara tens qüestions sense resoldre sobre l'empelt capil·lar o qualsevol dels nostres tractaments capil·lars per frenar la caiguda del cabell, a Hospital Capilar trobareu un equip d'assessors experts i metges que donaran resposta a les vostres necessitats. Demana el teu diagnòstic capil·lar gratuït!

Language

¡Sol·licitar el meu Diagnòstic Gratuït!

Demana informació i tria el HAIR REVOLUTION BOX

A l'enviar el formulari, acceptes la política de privacitat.