POLITYKA COOKIES

1. OBOWIĄZUJĄCE ROZPORZĄDZENIE

Druga część artykułu 22 ustawy 34/2002 z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego (dalej LSSI-CE) stanowi, co następuje:

Usługodawcy mogą korzystać z urządzeń służących do przechowywania i wyszukiwania danych w urządzeniach końcowych odbiorców, o ile wyrazili na to zgodę po otrzymaniu jasnych i pełnych informacji o ich wykorzystaniu, w szczególności o celach przetwarzania danych, zgodnie z przepisy Ustawy Organicznej 15/1999 z dnia 13 grudnia o ochronie danych osobowych.

O ile jest to technicznie możliwe i skuteczne, wyrażenie zgody przez odbiorcę na przetwarzanie danych może być ułatwione poprzez użycie odpowiednich parametrów przeglądarki lub innych aplikacji, pod warunkiem, że odbiorca musi przystąpić do jej konfiguracji podczas jej instalacji lub aktualizacji poprzez wyraźne działanie. efekt.

Powyższe nie wyklucza możliwości przechowywania lub dostępu o charakterze technicznym wyłącznie w celu przeprowadzenia transmisji komunikatu za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej lub, w zakresie, w jakim jest to bezwzględnie konieczne, świadczenia usługi informacji społeczeństwa na wyraźne żądanie odbiorcy.

Zgodnie z „Przewodnikiem dotyczącym korzystania z plików cookie”, opublikowanym przez Hiszpańską Agencję Ochrony Danych (zwaną dalej „AEPD”) w 2013 r., LSSI-CE ma zastosowanie do każdego rodzaju pliku lub urządzenia, które jest pobierane na urządzenie końcowe użytkownika w celu przechowywania danych, które mogą być aktualizowane i pobierane przez podmiot odpowiedzialny za jego instalację. Plik cookie jest jednym z tych urządzeń, które są powszechnie używane, dlatego od tej pory ogólnie będziemy nazywać te urządzenia plikami cookie.

Pliki cookie wykorzystywane w którymkolwiek z poniższych celów są zwolnione z przestrzegania obowiązków określonych w art. 22.2 ust. XNUMX LSSI-CE:

 • Zezwalaj tylko na komunikację między komputerem użytkownika a siecią.
 • Ściśle świadczyć usługę wyraźnie żądaną przez użytkownika.

2. RODZAJE PLIKÓW COOKIE I ICH PRZEZNACZENIE

Plik cookie to plik, który jest pobierany na Twój komputer, który umożliwia stronie internetowej, między innymi, przechowywanie i pobieranie informacji o zwyczajach przeglądania użytkownika lub jego komputera oraz, w zależności od zawartych w nich informacji i sposobu, w jaki korzystać z komputera, mogą one służyć do rozpoznawania użytkownika.

Jak stwierdzono w „Przewodniku dotyczącym korzystania z plików cookie” Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych, istnieją różne rodzaje w zależności od celu, w jakim przetwarzane są dane uzyskane za pomocą plików cookie:

 • Techniczne pliki cookie: Są to takie, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w niej istnieją, takich jak np. kontrola ruchu i komunikacji danych, identyfikacja sesji, dostęp do części zastrzeżonych dostępu, zapamiętania elementów składających się na zamówienie, przeprowadzenia procesu zakupu zamówienia, złożenia prośby o rejestrację lub udział w wydarzeniu, stosowania zabezpieczeń podczas nawigacji, przechowywania treści w celu rozpowszechniania filmów lub dźwięku lub udostępniania treści za pośrednictwem portale społecznościowe.
 • Personalizacyjne pliki cookie: Są to te, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do usługi z pewnymi wstępnie zdefiniowanymi ogólnymi cechami w oparciu o szereg kryteriów w terminalu użytkownika, takich jak język, typ przeglądarki, przez którą uzyskuje się dostęp do usługi, konfiguracja regionalna, z której uzyskujesz dostęp usługa itp.
 • Pliki cookie do analizy: To takie, które pozwalają odpowiedzialnej za nie osobie monitorować i analizować zachowanie użytkowników serwisów, z którymi są przekierowywani. Informacje gromadzone za pomocą tego typu plików cookie są wykorzystywane do pomiaru aktywności witryn internetowych, aplikacji lub platform oraz do tworzenia profili przeglądania użytkowników tych witryn, aplikacji i platform w celu wprowadzenia ulepszeń w zakresie analizy użytkowania dane wprowadzane przez użytkowników serwisu.
 • Reklamowe pliki cookie: Są to te, które umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób powierzchniami reklamowymi, które, w stosownych przypadkach, redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa, w oparciu o kryteria takie jak treść edytowane lub częstotliwość wyświetlania reklam.
 • Pliki cookie reklam behawioralnych: Są to takie, które pozwalają w najbardziej efektywny sposób zarządzać powierzchniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach redaktor umieścił na stronie internetowej, aplikacji lub platformie, z której świadczona jest żądana usługa. Te pliki cookie przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji ich nawyków przeglądania, co pozwala na opracowanie określonego profilu, aby na jego podstawie wyświetlać reklamy.

3. ZASADA INFORMACJI

Informacje uzyskane za pomocą plików cookie zainstalowanych na Twoim komputerze zostaną wykorzystane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy komfortu przeglądania.

Odbiorcami informacji uzyskanych za pomocą plików cookies zainstalowanych na Twoim komputerze będą następujące podmioty:

 • Nasz podmiot jako redaktor odpowiedzialny za sieć i odpowiedzialny za leczenie.
 • Następujące podmioty bezpośrednio powiązane z naszym podmiotem (jeśli dotyczy): Google

4. ZASADA ZGODY

Twoja zgoda na instalację plików cookie jest dokonywana poprzez zaznaczenie pola „AKCEPTUJ” znajdującego się w naszym wyskakującym okienku, a rozszerzone informacje o plikach cookie znajdują się w niniejszej Polityce plików cookie.

5. INSTALACJA PLIKÓW COOKIE

Chociaż akceptacja instalacji plików cookies na Twoim komputerze jest Twoją decyzją, odmowa ich zainstalowania może oznaczać, że funkcjonalność serwisu jest ograniczona lub niemożliwa, co uniemożliwiłoby naszemu podmiotowi świadczenie usług za jego pośrednictwem.

6. DEZAKTYWACJA COOKIES

W każdej chwili możesz zablokować, dezaktywować lub zmienić konfigurację plików cookies zainstalowanych na Twoim komputerze. W tym celu udostępniamy Ci sposób na zrobienie tego w głównych przeglądarkach:

Oprócz plików cookie stron trzecich Google AdWords: https://www.google.es/intl/es/policies/technologies/cookies

Nasz podmiot nie ponosi odpowiedzialności za treść i prawdziwość polityki cookies powyższych podmiotów trzecich.

7. BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH

Będziemy chronić Twoje dane za pomocą skutecznych środków bezpieczeństwa w oparciu o ryzyko związane z wykorzystaniem Twoich informacji.

W tym celu nasz podmiot zatwierdził Politykę ochrony danych, a coroczne kontrole i audyty są przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy Twoje dane osobowe są przez cały czas bezpieczne.

GDZIE MOŻESZ ZŁOŻYĆ ROSZCZENIE?

Jeśli rozumiesz, że Twoje prawa zostały naruszone przez nasz podmiot, możesz złożyć skargę do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych w dowolny z następujących sposobów:

 • Biuro elektroniczne: www.agpd.es
 • Adres pocztowy: Hiszpańska Agencja Ochrony Danych, Calle Jorge Juan 6, 28001 Madryt
 • Telefonicznie: 901 100 099 / 912 663 517
Wniesienie roszczenia do Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych nie wiąże się z żadnymi kosztami, a pomoc prawnika lub radcy prawnego nie jest konieczna.
🌐